Gegevensbescherming / Privacyverklaring


De onderstaande verklaring verschaft u een overzicht van de persoonsgegevens die TOM TAILOR E Commerce GmbH voor welk doel verzamelt bij uw bezoek aan onze website en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt.


Verwerkingsverantwoordelijke


 • De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:
 • TOM TAILOR E-Commerce GmbH
 • Garstedter Weg 14
 • 22453 Hamburg
 • e-shop@tom-tailor.be

Rechtsgrond voor de verwerking


Voor zover wij u toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 zin 1 sub a) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.


Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent, dient art. 6 lid 1 zin 1 sub b) AVG als rechtsgrond. Dat geldt ook voor verwerkingsprocedures, die voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting die op TOM TAILOR E-Commerce GmbH rust, dient art. 6 lid 1 zin 1 sub c) AVG als rechtsgrond.


Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TOM TAILOR E-Commerce GmbH, dient art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG als rechtsgrond.


Wissen van gegevens / duur van de opslag


Uw persoonsgegevens worden gewist, zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Daarnaast kan opslag plaatsvinden wanneer dat door de Europese of nationale wetgever bepaald is in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften die op TOM TAILOR E-Commerce GmbH rusten. Gegevens worden ook gewist wanneer een opslagtermijn zoals voorgeschreven in de genoemde normen afloopt, tenzij de noodzaak bestaat om de gegevens langer op te slaan voor het sluiten van een overeenkomst of de nakoming van een overeenkomst.


Aanmaken van logbestanden


Elke keer bij toegang tot de websites van TOM TAILOR E-Commerce GmbH wordt er automatisch tijdelijk informatie opgeslagen die door uw browser wordt toegezonden. In het aangemaakte protocolbestand worden type en versie van uw browser, het gebruikte besturingssysteem, naam en URL van het aangeroepen bestand, referentie-URL (de eerder bezochte site), naam van de host van de computer die toegang zoekt (IP-adres) evenals datum en tijd van de serveraanvraag vastgelegd. Er is geen sprake van samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De opslag en verwerking van deze gegevens dient uitsluitend de systeemveiligheid evenals de optimalisatie van de website.


Cookies


Voor het verzamelen en de opslag van gegevens plaatsen wij ook zogenaamde cookies. Cookies zijn gegevensbestandjes die uw browser door ons toedoen op uw eindapparatuur opslaat. Zij veroorzaken daar geen schade. Ze bevatten geen uitvoerbare code en dus ook geen virussen en ze maken het ons niet mogelijk om u te bespioneren. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten cookies: tijdelijke, zogenaamde sessie-cookies, en persistente cookies. Sessie-cookies worden automatisch gewist, wanneer u de browser afsluit. Zij slaan een zogenaamde sessie-ID op, waardoor verschillende aanvragen van uw browser bij dezelfde sessie kunnen worden ondergebracht. Daardoor kan uw computer herkend worden, als u weer naar onze website gaat. Het is noodzakelijk om sessie-cookies te plaatsen, zodat we de website tot uw beschikking kunnen stellen. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens met gebruikmaking van sessie-cookies wordt gevormd door art. 6 lid 1 sub f) AVG.


Persistente cookies worden automatisch na afloop van een bepaalde duur gewist, die verschillen kan afhankelijk van het cookie. U kunt de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen. Met behulp van de cookies is het voor ons mogelijk om uw gebruikersgedrag te volgen voor bovengenoemde doeleinden en in de bijbehorende omvang. Daardoor is het bovendien mogelijk voor u om optimaal te surfen op onze website. Daarnaast maken wij gebruik van persistente cookies voor direct marketing op internet, bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden of om het succes van onze reclame te kunnen beoordelen. Wij plaatsen persistente cookies op grond van ons gerechtvaardigd belang bij onlinedirectmarketing, webanalyse en verbetering van onze onlineaanwezigheid. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 sub f) AVG.


U kunt uw internetbrowser zo instellen dat onze cookies niet op uw eindapparatuur geplaatst kunnen worden of dat reeds geplaatste cookies worden gewist. Indien u geen cookies accepteert, kan dat tot beperkingen in het functioneren van de website leiden.


Vanwege ons gerechtvaardigde belang nemen wij ook cookies van derden op. In dat geval worden de desbetreffende gegevenspakketjes van derden op uw browser opgeslagen resp. naar die derden verzonden. Ook het plaatsen van cookies van derden kunt u over het algemeen verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browser.

Als alternatief kunt u hier op onze website bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. De volgende cookies van derden worden geplaatst:


Voor webanalyse en ter verbetering van onze onlinepresentie:

 • Google Analytics
 • New Relic
 • ContentSquare
 • EPI Server (Peerius)
 • Trustarc

Voor onlinedirectmarketing en het meten van het succes daarvan:

 • Amazon
 • Awin
 • Google Doubleclick
 • Emarsys (scarab research)
 • Exactag
 • Facebook
 • Google - Adwords
 • Google Adwords
 • Google Tag Manager
 • Microsoft-Bing Ads
 • Outbrain
 • Taboola
 • Youtube

Inzet van retargeting-technologie


Daarnaast maken wij gebruik van retargeting-technologie om u gepersonaliseerde en dus relevante reclame aan te bieden. Bij retargeting wenden wij ons tot gebruikers die onze shop al eens hebben bezocht en zich interesseren voor ons aanbod. Bij retargeting worden de reclamemiddelen op de sites van reclamepartners aan u getoond, waarvan de content aangepast wordt aan het gebruikersgedrag in onze onlineshops. Daarbij worden eveneens cookies van derden geplaatst. Naast de cookiegegevens en evt. uw IP-adres gebruiken wij geen andere persoonsgegevens voor retargeting-doeleinden.


De volgende cookies van derden worden geplaatst:

 • Criteo

Reclamepartners van Criteo worden momenteel ingezet

 • AOL (Advertising.com)
 • Adform
 • App Nexus
 • Drawbridge
 • Exelate
 • Improve Digital
 • Index Exchange
 • Iponweb
 • LiveRamp
 • OpenX
 • PubMatic
 • Rubicon
 • Smaato
 • Smart Adserver
 • Smartclip
 • Sovrn
 • Stickyads
 • Ströer (Adscale)
 • Tapad
 • Teads
 • The Trade Desk
 • Yieldlab

Een actueel overzicht van alle reclamepartners van Criteo vindt u hier: https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/

De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies van derden wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.

Tegen de inzet van retargeting-technologie kun u eveneens hier bezwaar maken


Inzet van Google Analytics


Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op onze website gebruiken wij de codetoevoeging "anonymizeIp", die dient ter activering van de IP-anonimisering op deze website. Door gebruik te maken van deze toevoeging wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tevoren verkort.


Google zal deze informatie uitsluitend in opdracht van ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten verbonden met het gebruik van de website en internet aan de exploitant van de website te leveren. Het verkorte IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt toegezonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.


U kunt het verzamelen door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Daardoor wordt een opt-out-cookie geplaatst waardoor voortaan het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website wordt verhinderd.

Nog meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies van derden wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.


Links naar de websites van verschillende sociale netwerken In de voettekst van onze website vindt u links naar de websites van verschillende sociale netwerken. Verklaringen over opslag en gebruik van uw gegevens evenals over uw rechten en mogelijkheden van de instellingen ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende exploitant van het netwerk.


Contactopname


TOM TAILOR E-Commerce GmbH biedt u via de website de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantendienst voor alle vragen over onlinebestellingen, facturen of terugzendingen.


U hebt de mogelijkheid om door een telefoontje of door af te spreken dat u teruggebeld wordt, contact op te nemen met TOM TAILOR E-Commerce GmbH. In verband met de contactopname worden, voor zover dat noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden, persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer genoteerd. De verwerking van deze gegevens vormen maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst, die noodzakelijk zijn om de aangeboden dienst te kunnen leveren. Vervolgens worden de gegevens gewist, tenzij zij nog nodig zijn om een overeenkomst na te komen of als maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst.

Als alternatief is het mogelijk contact op te nemen via het ter beschikking gestelde e-mailadres.

In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die worden doorgezonden met de e-mail.


De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.


Registratie


Op de website van TOM TAILOR E-Commerce GmbH wordt de mogelijkheid geboden, zich te registreren met vermelding van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden daarbij in een invulformulier getypt en naar ons verstuurd en opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Er worden gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer in verband met de registratie verzameld. Registratie is noodzakelijk voor de terbeschikkingstelling van bepaalde content en diensten op de website. De verwerking van deze gegevens gebeurt met uw toestemming. Toestemming wordt verkregen bij de registratie met een verwijzing naar deze privacyverklaring. In geval van intrekking van de toestemming worden de gegevens gewist.


De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.


Nieuwsbrief


Op de website van TOM TAILOR E-Commerce GmbH bestaat de mogelijkheid een gratis abonnement te nemen op onze nieuwsbrief. Daarbij worden bij de aanmelding voor de Nieuwsbrief de gegevens uit het invulformulier naar ons verstuurd en opgeslagen. Bij de gegevens gaat het om uw naam, uw geboortedatum en uw e-mailadres (alleen het laatste moet verplicht worden opgegeven). Het verzamelen van de gegevens dient ertoe om de Nieuwsbrief te kunnen bezorgen. De verwerking van deze gegevens gebeurt met uw toestemming. Toestemming wordt verkregen bij de aanmelding met een verwijzing naar deze privacyverklaring. In geval van intrekking van de toestemming worden de gegevens gewist, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens langer op te slaan, bijv. door wettelijke bepalingen.


Voor zover u al klant bent van de onlineshop of dat in de toekomst wordt, willen wij deze Nieuwsbrief graag op uw individuele interesses en productvoorkeuren afstemmen en daartoe op basis van de door u meegedeelde informatie zoals opgeslagen in uw account evenals op basis van uw automatisch gegenereerde gebruiks- en transactiegegevens (zie hiervoor in detail de paragraaf over cookies) een persoonlijk gebruikersprofiel opstellen.

Indien u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat TOM TAILOR E-Commerce GmbH bovengenoemd persoonlijk gebruikersprofiel opstelt en gebruikt om u de gepersonaliseerde Nieuwsbrief toe te zenden.

We willen er zeker van zijn dat we je alleen bereiken met relevante productinformatie en aanbevelingen in onze nieuwsbrieven. Daarom hebben we onze serviceproviders geïnstrueerd om u alleen informatie te tonen die is afgestemd op uw interesses wanneer u hun portals of websites bezoekt. Om ervoor te zorgen dat je elders op het web alleen relevante informatie te zien krijgt, gebruiken we een hashwaarde van je e-mailadres, die we doorgeven aan derden.

Derden zijn de volgende serviceproviders:

 • Meta Platforms Ireland Ltd.
 • Google Ierland Limited
 • Criteo SA

De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.


Instemmingsverklaring


Ik aanvaard dat ten behoeve van een op interesses en behoeften afgestemde optimalisatie van het aanbod en artikelanbiedingen evenals productinformatie mijn stamgegevens als klant (naam, voornaam, titel, factuur- en bezorgadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, klantnummer, betaalgegevens) worden verwerkt en gebruikt en deze met gebruiks- en transactiegegevens (bijv. tijdstip van de bestelling, informatie over gekochte/geretourneerde artikelen inclusief diens prijzen per stuk en totale prijzen, deelname aan acties en het gebruik van waardebonnen), die bij een bestelling via de webshop worden verkregen, in een databank worden samengevoegd.


De in het gebruikersprofiel opgeslagen gegevens worden middels vergelijking met het artikelanbod van de tom tailor webshop ertoe benut om de klant een beter op zijn interesses en behoeften afgestemd aanbod evenals artikelinformatie via de newsletter te doen toekomen.


Mijn instemming in de eerder beschreven verzameling, verwerking en gebruikmaking van mijn gegevens kan ik te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen via de in de newsletter vermelde link of via een mededeling aan e-shop@tom-tailor.be of aan de tom tailor e-commerce gmbh, postfach 1700, 31817 springe, duitsland.


De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.


Geïndividualiseerde reclame


Wij willen u graag individuele productaanbiedingen doen. Daartoe stellen wij op basis van de door u meegedeelde informatie zoals opgeslagen in uw account evenals op basis van uw automatisch gegenereerde gebruiksgegevens (zie hiervoor in detail de paragraaf over cookies) een persoonlijk gebruikersprofiel op. Door analyse en evaluatie van deze informatie is het mogelijk voor ons om onze website en ons internetaanbod te verbeteren en u op u toegespitste producten aan te bevelen. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor eigen reclamedoeleinden omvat persoonlijk aanbevolen producten op onze website.

Door uw bestelling en de aanvaarding van deze privacyverklaring gaat u akkoord met de opstelling van bovengenoemd gebruikersprofiel voor het doen van persoonlijke aanbevelingen op onze website.

De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.


Gegevensoverdracht naar een derde land


Bij toepassing van internettechnologie valt gegevensoverdracht naar een derde land, vooral de Verenigde Staten, helaas niet te vermijden. Dit betreft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de diensten van Google, Facebook, Criteo resp. hun partners en New Relic. Wij letten er bij de keuze van onze partners op dat wordt voldaan aan de regelingen in het EU-US Privacy Shield.


Rechten van de betrokkene


Indien er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene als bedoeld in de AVG en hebt u de hierna beschreven rechten tegenover ons.


Inlichtingen: U hebt het recht om te allen tijde gratis van ons inlichtingen over en een bevestiging van de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens te vragen en een kopie van deze gegevens te krijgen.


Correctie: U hebt het recht van correctie en/of aanvulling wanneer de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn.


Beperking van de verwerking: U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking, indien sprake is van een van de volgende voorwaarden:


 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, een en ander gedurende een periode die het ons mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, u wijst het wissen van de persoonsgegevens af en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, u hebt ze echter nodig voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking ex art. 21 lid 1 AGV en het staat nog niet vast of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

Wissen: U hebt het recht dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens werden voor doeleinden verzameld of op een andere wijze verwerkt, waarvoor ze niet meer noodzakelijk zijn.
 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking baseerde en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt.
 • U maakt conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt conform art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk ter voldoening aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust.

Gegevensoverdraagbaarheid: : U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ter beschikking van ons hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen. Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd. Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht ervoor te zorgen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen voor zover dat technisch mogelijk is. Aan rechten en vrijheden van anderen mag daarbij geen afbreuk worden gedaan.


Bezwaar: U hebt het recht, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die "alleen maar" op grond van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden (art. 6 lid 1 sub f) AVG) plaatsvindt. In geval van bezwaar staken wij de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van deze vorm van reclame. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt.

U hebt bovendien de mogelijkheid om bij Google onder https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated het gebruik van uw gegevens voor doelgerichte reclame, bijvoorbeeld via Customer Match, te weigeren.


Onder https://www.facebook.com/settings?tab=ads§ion=oba&view hebt u bovendien de mogelijkheid om bij Facebook het gebruik van uw gegevens voor doelgerichte reclame uit te schakelen.


Intrekken van toestemming: U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring voor het gebruik van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekking plaatsvond, niet aan.


FVoor de uitoefening van uw rechten kunt u zich in principe tot bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke richten, aangezien daar uw rechten gerealiseerd moeten worden. U kunt zich echter ook tot de functionaris voor de gegevensbescherming richten, met name wanneer voor uw verzoek een grote mate aan vertrouwelijkheid nodig is.


De functionaris voor de gegevensbescherming van TOM TAILOR E-Commerce GmbH bereikt u per post op het volgende adres: TOM TAILOR E-Commerce GmbH, Datenschutzbeauftragter, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg of per e-mail onder datenschutz@tom-tailor.com.


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit


Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, van uw werkplek of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming die voor ons bevoegd is, is:

Freie und Hansestadt Hamburg

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Prof. Dr. Johannes Caspar Ludwig-Erhard-Straße 22, 7. OG, 20459 Hamburg

Tel.: 040 / 428 54 - 4040 Fax: 040 / 428 54 - 4000 E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

15% korting*

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 15% korting op je volgende aankoop.